Algemene informatie

Probusclub Zevenbergen e.o.  


  • Is opgericht opgericht in juli 1987.
  • Maakt deel uit van Probus Nederland
  • De leden zijn allen heren, woonachtig in Zevenbergen en omstreken.
  • De club telt ca 25 leden.
  • Er wordt in principe elke 14 dagen vergaderd.
  • Na de vergadering wordt er vaak een lezing gehouden . Hiervoor worden sprekers  uit eigen kring of van buiten  uitgenodigd. De lezingen omvatten een breed scala aan onderwerpen.  Afhankelijk van het onderwerp,  worden met regelmaat de partners uitgenodigd.
  • Ook vindt  er met  regelmaat een bedrijfsbezoek of excursie plaats.
  • Vaste hoogtepunten gedurende het verenigingsjaar zijn : de nieuwjaarsreceptie, het jaardiner, de jaarvergadering en een  jaarlijkse  excursie voor leden en partners.
  • Nieuwe leden worden gerekruteerd uit het netwerk van de leden.  

 

Probusclub Zevenbergen e.o.


onderschrijft de  doelstellingen van alle Probusclubs,  die deel uit maken van  Probus Nederland :

De club  wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

De naam “Probus”


De naam PROBUS  is een acroniem van PROfessionals and BUSinessmen. 

De woorden “profesionals” en “businessmen”  zijn afkomstig uit de omschrijving zoals die o.a. ook in de statuten van Probusclub Zevenbergen e.o.  vermeld staat :  

 “Probus”: The association of retired professionals and businessmen in localised clubs throughout the world”